Anna Odell

Anna Odell är en svensk konstnär som blev känd i samband med sitt examensarbete på Konstfack i Stockholm. Hennes arbete, som hon gav titeln Okänd, kvinna 2009-349701, bestod av en film där hon bland annat visar hur hon själv spelar en psykotisk kvinna som planerar att ta livet av sig på Liljeholmsbron. Filmen skildrar vidare hur polis tillkallas av förbipasserande på bron, och hur Odell läggs in på psykiatriavdelningen på S:t Görans sjukhus. Efter detta avslöjade Odell att det hela var iscensatt för ett konstarbete. Det fick dock konsekvenser. Odell åtalades för våldsamt motstånd, falskt alarm och oredligt förfarande, och dömdes för det sistnämnda till 50 dagsböter. Eftersom Odell inte hade något brottsligt uppsåt med sitt uppträdande blev domen mildare än den annars hade blivit.

Odells film och verk har mötts av motstånd från både kritiker och allmänheten, bland annat för att hon slösat på samhällets resurser i onödan. Odell själv menar dock att hon med sitt konstverk ville åskådliggöra maktstrukturer inom vården, hur psykiskt sjuka blir behandlade och hur de tvingas in i en offerroll. Även andra ser meriter i hennes arbete. Det visades bland annat upp på Kalmar konstmuséum, kanske delvis, erkände curatorn Martin Schibli, för att locka besökare i början av turistsäsongen efter att konstverket fått så mycket uppmärksamhet i media.

Sedan dess har dock Odell gått vidare. Hon fortsätter inom filmvärlden, men har gått vidare till att utforska andra genrer i mediet. Hon gjorde debut som långfilmsregissör med Återträffen, som just handlar om en återträff med en klass, 20 år efter att de har gått ut skolan. Filmen tar upp mobbning och utfrysning, och analyserar de maktstrukturer som finns inom en klass. Odell spelar sig själv i filmen, och kan sägas göra upp med sitt eget förflutna och sina egna mobbare i filmen. Odell menar dock att hon skiljer på sig själv som privatperson, och som regissör: privatpersonen tyckte att filmens tema var obekvämt och jobbigt, medan regissören ville undersöka vad som låg bakom klasskamraternas mobbning och deras rädsla för att bjuda in henne till återträffen. Odell fick Guldbaggar för bästa film och bästa manus för filmen, och fick även pris som bästa debutfilm när den visades på Filmfestivalen i Venedig.

Att vara konstnär är ett yrke i vilket det kan vara mycket att tänka på. Förutom den kontrovers som kan uppstå kring ens konst har man också ett företag att ta hand om. Man kan då få hjälp med factoring hos Fakturino.se eftersom man säkerligen har annat att tänka på än fakturering.

Odell säger nu att hon ska jobba mindre en tid framöver med hänsyn till hennes son, men Sverige och världen kommer sannolikt att få se och höra mer från henne i framtiden.

Anna Odell 2