Konst

Tubes of oil paint and artist paint brushes closeup on wooden background. Retro styled.

Carolina Falkholt

Konsten har väckt starka känslor i alla tider. Den kan ta sig uttryck på många olika sätt och det finns lika många stilar som det finns konstnärer. Folk har alltid använt konst för att uppröra, sprida budskap och belysa orättvisor i världen. För alla positiva åsikter om konst finns ävenLäs mer

Ecce Homo

Ecce Homo

Ecce Homo betyder på latin ’Se här, människan’ och är namnet på Elisabeth Ohlson Wallins konstutställning som invigdes i juni 1998. Utställningen bestod av tolv fotografier som alla visade moderna tolkningar av bibliska situationer, gjorda av fotografen och konstnären Ohlson Wallin själv. Samtliga fotografier är kopplade till bibelcitat, och förLäs mer

Konst som väcker känslor

Konst som väcker känslor

I alla år som vi människor vandrat på jorden så har konst både berört och upprört. En av de mest kontroversiella bilderna som vi har stött på i Sverige är bland annat Lars Vilks karikatyrbild av profeten Mohammed. Många konstnärer som vill väcka frågor och våga ifrågasätta olika ämnen menarLäs mer

Rondellhund

Rondellhund

Fenomenet med rondellhundar blossade upp år 2006, och blev så stort att man närmast kan kalla det för en folkrörelse. Snart fanns en jycke i nästan varenda rondell i landet. Men var och hur uppstod denna trend? Det hela började med konstverket Cirkulation II av Stina Opitz. Konstverket var placeratLäs mer

Anna Odell

Anna Odell

Anna Odell är en svensk konstnär som blev känd i samband med sitt examensarbete på Konstfack i Stockholm. Hennes arbete, som hon gav titeln Okänd, kvinna 2009-349701, bestod av en film där hon bland annat visar hur hon själv spelar en psykotisk kvinna som planerar att ta livet av sigLäs mer

Graffitti

Graffitti

I alla större städer kan man hitta väggar, tåg och plana ytor som sprejmålats på olika sätt. Beroende på hur man ser det kan man kalla dessa målningar för klotter eller graffitti – men för de som är insatta finns det en skillnad mellan de två. Skillnaden ligger framförallt iLäs mer

Skulpturen Efter badet

Skulpturen Efter badet

Efter badet är en skulptur skapad av konstnären Pye Engström. Pye Engström är vanligtvis inte en kontroversiell konstnär. Han har gjort ett stort antal skulpturer som återfinns i offentliga miljöer i hela Sverige, från Stockholm till Sollefteå. Eftersom Engström själv bor i Rute på Gotland finns många av hans skulpturerLäs mer